Varför terapi och samtal

Terapias verksamhet

Varför terapi?

 

Det finns lika många orsaker till varför vi söker oss till terapi som det finns människor. En av orsakerna som brukar vara gemensam för oss alla, är en längtan efter en förändring eller att en situation kan ha tvingat fram en förändring.

 

Kanske har vi tröttnat på det gamla och vill förhålla oss på ett nytt sätt till livet. Vi kanske har uppnått allt vi önskar utåt sett både personligt (t.ex. familj, barn, vänskapsrelationer, sysselsättning) och materiellt (t.ex. hus, båt, bil, resor) och ändå känns det tomt inombords. Det känns så meningslöst trots allt vi har skapat och vi längtar efter något mer, en större mening med livet.

 

Det kan också vara någon förändring som vi inte har valt, vi kan ha mist vårt jobb, blivit sjuka, vår partner vill skiljas, eller någon nära anhörig kan ha blivit svårt sjuk eller avlidit. Alla förändringar leder till något nytt och det kan i början kännas skrämmande. Att gå i terapi hjälper oss att skapa inre trygghet och frihet och vi får större möjligheter att välja det liv vi vill leva.

 

Vi märker också ofta hur vi får lättare att hantera och vara i våra relationer. I början av terapin kan det kännas som om vi tar ett steg tillbaka och det är de känslor och svårigheter som vi har tryckt undan som nu kommer upp till ytan och för kanske första gången möter vi våra känslor fullt ut. Detta är helt naturligt och så småningom märker vi att vi får en ökad medvetenhet, fler valmöjligheter och en känsla av mening med våra liv.

Stödsamtal

 

Stödsamtal handlar inte om förändring, eller terapi, utan att få prata av sig och älta inför någon som lyssnar utan att komma med råd och förslag. Stödsamtal är stödjande och handlar om här och nu och har inte fokus på framtid och förändring.

 

Det kan vara något som hänt som skakat om dig och fått balansen i livet att rubbas. Då kan det vara skönt ibland att få prata av sig och få perspektiv på det som hänt. Eller kanske bara älta och älta och bli lyssnad på.

 

Kommer du till mig möter jag dig där du befinner dig, och så går vi tillsammans vidare därifrån. Vart? Det beror på vad du vill och vart du vill gå. Jag tror på allas inneboende potential att själva hitta den väg som är bäst för dem. Fast ibland, när man kört vilse kan man behöva lite utomstående stöd och vägledning.

terapia.se

 

Copyright @ All Rights Reserved