Tystnadsplikt & etik

terapia.se

Tystnadsplikt & etiska regler

 

Tystnadsplikt - en självklarhet!

 

Som terapeut har jag tystnadsplikt och har förbundit mig att följa HumaNovas etiska regler. I enlighet med dem ansvarar terapeuten för

att samtalet mellan terapeut och klient hålls konfidentiellt.

 

Terapeuten har rätt att diskutera ett klientarbete med en annan terapeut eller handledare men skyddar då klientens integritet.

 

Jag är ansvarsförsäkrad och medlem i Psykosyntesförbundet, och har förbundit mig att följa deras etiska och arbetsmoraliska regler.

 

Vid frågor gällande etiska regler vänligen kontakta:

 

HumaNova - Etiska Rådet

Psykosyntesens hus

Skeppsbron 32

111 30 Stockholm

etik@humanova.com

 

Länk till HumaNova

 

 

 

 

terapia.se

 

Copyright @ All Rights Reserved