Om psykosyntes

Terapias verksamhet

Den är en praktisk psykologi. Den förser oss med praktiska verktyg att använda i vardagen och den hjälper oss i vår längtan efter att leva ett mer fullt och rikt liv. Förutom vanligt samtal använder vi i terapin oss även av meditation, visualisering, gestaltteknik, målning, skrivprocessen och avslappning.

 

Det finns något friskt i att vara "sjuk". Om du mår dåligt så betyder det egentligen att Du är frisk - din "brandvarnare" fungerar!

 

Psykosyntesen ser på människan som en helhet där kropp, själ, känslor och tankar bildar en helhet. Samspelet dem emellan är avgörande för hur vi mår. Detta har blivit en metod för den moderna människan som gör det möjligt att tillgodose behovet av självförverkligande och längtan efter tillvarons djupare mening.

Om psykosyntes

 

Psykosyntesen grundades av läkaren och psykiatern Roberto Assagioli som verkade i Italien under 1900-talets första hälft.

 

Till skillnad från psykoanalysen, som främst fokuserar på det sjuka hos människan, handlar psykosyntesen om att se till det friska. Assagioli ansåg att det i varje problem finns ett frö till personlig utveckling. Själva ordet syntes betyder att sammanfoga delar till en helhet.

 

 

 

 

terapia.se

 

Copyright @ All Rights Reserved