Frågor, syfte och mål

Terapias verksamhet

Frågor, syfte och mål

 

Frågor vi pratar om:

* Hur ser våra levnadsmönster ut?

* Vad är det som påverkar oss av val av partner?

* Vilket ansvar har vi själva i relationen?

 

Syfte och mål:

* Öka förståelse för våra tidigare o nuvarande relationer och hur de påverkar oss

* Kommunicera på ett öppet och tydligt sätt utan att såra

* Respektera varandras "egenheter" för att skapa empati och tillit med varandra

* Syftet med terapin är att Ni med tiden ska kunna bli er egen terapeut.

terapia.se

 

Copyright @ All Rights Reserved